Om filmstudion

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om föreningen

Vänersborg Filmstudio är ansluten till SFF - Sveriges Förenade Filmstudios. SFF är en ideell visningsorganisation som bedriver en framgångsrik verksamhet med att visa kvalitetsfilm i Sverige. Det finns idag närmare 100 filmklubbar, från Kiruna i norr till Ystad i söder, med drygt 30 000 medlemmar per år.

Filmstudions medlemmar är även välkomna att deltaga i SFFs arrangemang.

Vänersborg Filmstudio har under hösten 2008 startat ett samarbete med Folkuniversitetet. Information om Folkuniversitetet finns på deras hemsida.

Om Stora biografen

Stora Biografen i Vänersborg är landets näst äldsta biograf som fortfarande används för filmvisning. Den byggdes år 1897 och höll enstaka filmvisningar fram till den 20 oktober år 1906 då invigningen för regelbundna visningar hölls. Salongen inrymmer 295 sittplatser. Stora Biografen ligger på Residensgatan 5 i Vänersborg.

Intresserad av att hyra Stora Biografen?

Observera att det inte är vi som äger eller driver den, vi hyr den bara av Daniel Gustafsson som äger hela fastigheten. För frågor om att hyra biografen: daniel@panta.nu eller ‭073-682 43 50‬.

Arbetareföreningens hus

Exteriören är oförändrad, men interiören moderniserad. Stora salen var under många år stadens egentliga samlingslokal för föreläsningar och andra offentliga möten (”vårt föreläsningsinstitut" i Fridas bok). Vänersborgs första biograf inreddes här 1906, samma år som Birger Sjöberg flyttade till Stockholm.

I Fridas bok gör Frida och hennes vän ett besök på biografen i Lilla Paris, där de ser den amerikanska storfilmen ”Havrekungens arv”. ”Biografens bländande ström av bilder” kan alltså med viss rätt associeras till Vänersborg.

Viktigare är att arbetareföreningen 1883 någonstans i staden hade öppnat en läsesal och 1885 ett lånebibliotek. Stadens lånebibliotek flyttade sin verksamhet till detta hus vid sekelskiftet. Först 1910 skapades ett folkbibliotek, som fram till 1916 fick utnyttja arbetareföreningens lilla sal.

TIDSLINJE

  • 1897: Arbetareföreningens hus, med sin Stora biograf, står färdigt.
  • 1900: Stadens lånebibliotek flyttar in i huset.
  • 1906: Regelbundna filmvisningar börjar hållas i Stora biografen.
  • 1910: Folkbiblioteket skapas i den lilla salen.

Kontakt och styrelsen

Här nedan ser ni vilka som sitter i filmstudions styrelse. Om ni har frågor eller förslag kan ni kontakta oss via info@vanersborgfilmstudio.se eller ringa vår styrelseordförande Ann-Britt Gidlund - 073-9853388

Ordförande

Ann-Britt Gidlund,

073-985 33 88

Kassör

Nina Hedbom

Sekreterare

Eva Norling

Ledamot

Ninni Sernert

Ledamot

Ing Marie Olsbänning

Ledamot

Christian Jäderberg

Ledamot

Eva Heyman