Välkommen till Vänersborg Filmstudio!

Filmföreningen som visar kvalitetsfilm i en av Sveriges äldsta biografer.

Omslag till filmen: Le otto montagne

Kommande film

De åtta bergen

Le otto montagne

Pietro växer upp i Turin men tillbringar somrarna i bergsbyn där Bruno bor. Pietros föräldrar är bundna av sina arbeten i staden men lever ständigt med en längtan till naturen och bergen. Bruno växer upp i en familj av bönder och hans liv är tidigt utstakat. Trots alla olikheter och det tidvis långa avståndet mellan dem både psykiskt och fysiskt består vänskapen mellan de båda, med kärleken till naturen och bergen och en delad barndom som förenande kraft.

Visas 25/2 2024 kl. 19:00

Läs mer om De åtta bergen
  

Houria

Visas 10/3 2024
klockan 19:00

  

De ovälkomna

Visas 24/3 2024
klockan 19:00

  

Ali & Ava

Visas 7/4 2024
klockan 19:00

Måndag
25 sep, 2023

Välkomna på årsmöte!

Läs mer

Fredag
16 dec, 2022

Program VT23

Här är äntligen vårens program!

Läs mer

SFF informerar

Filmhelg Cinecittà - en filmhistorisk resa till Rom.

Läs mer och anmäl er